PRODUKTŲ ANALIZĖ

Įmonėje veikia aukštus reikalavimus atitinkanti analizės laboratorija, kuri užtikrina tiekiamų gaminių kokybės kontrolę, padeda nustayti produktų užterštumą ir leidžia klientams pateikti aukščiausios kokybės šaltnešių analizę:


• priemaišų identifikavimas,
• tokių medžiagų, kaip: HCFC / HFC / HFO identifikavimas;
• junginių koncentracijos nustatymas,
• izobutano, propano ir kitų sočiųjų angliavandenilių kokybės analizė;
• nesikondensuojančių dujų dujinėje fazėje nustatymas,
• perdirbtų medžiagų nustatymas pagal technines specifikacijas.

Rektifikacijos metu galime atskirti sumaišytus freonus į komponentinius, tuo pat metu atliekant regeneraciją.

KAIP VYKSTA PRODUKTŲ ANALIZĖ?

Sutarus su klientu yra paruošiamas (išvalomas ir išvakuumuojamas) 1000 ml talpos aerozolinis balionas. Jis komplektuojamas kartu su žarna, kuri jungiama prie sistemos servisinio ventilio. Užpildymas yra vykdomas tik skysta šaltnešio faze.

Balionėlį su mėginiu klientas gali pristatyti pats arba per siuntų tarnybą. Minimalus produkto kiekis, reikalingas analizei, yra 100 – 150 gramų.
Jeigu klientas nori nustatyti ir drėgmės kiekį freone, reikalavimai mėginio paėmimui turi atitikti griežtus reikalavimus. Būtina užtikrinti, kad mėginio paėmimo metu drėgmė nepatektų ant žarnos ar servisinio ventilio viršaus. Bet koks kondensato susidarymas - iškreipia rezultatus.
Produktų analizei atlikti naudojami du detektorių tipai: terminio laidumo (TCD detector) bei liepsnos jonizuojantis detektorius (FID detector). Sotieji angliavandeniliai yra labai degi medžiaga, todėl jos chromatografinei analizei naudojamas liepsnos jonizacinis detektorius. Tai ypač jautrus ir tikslus metodas, leidžiantis medžiagos kiekį nustatyti 0,01% paklaida. Paprastiems HFC, HCFC ir HFO šaltnešiams analizėje naudojamas terminio laidumo detektorius.

Cheminės analizės rezultatai, esant poreikiui, klientui gali būti pateikiami valandos laikotarpyje. Klientas ne tik gauna chromatogramą, tačiau taip pat yra supažindinamas su joje pateikta informacija.

„BRGoup“ parengtos chromatogramos pavyzdys

Turint cheminės analizės rezultatus ir identifikavus šalnešio pakitimus, klientui rekomenduojama atlikti šaldymo agento atsiurbimą arba jo pakeitimą.

KAIP PRODUKTŲ ANALIZĖ GALI BŪTŲ NAUDINGA JŪSŲ VERSLUI?

Šaldymui naudojamų medžiagų sudėtis privalo atitikti ASHRAE standartus, todėl esant tikimybei, jog produktas yra pakitęs, būtina atlikti jo cheminę analizę. Pakitusi kompozicinė sudėtis neleidžia pasiekti reikiamos temperatūros, todėl gali išaugti energijos sąnaudos. Ne išimtis ir freono dujinėje fazėje atsiradančios nesikondensuojančios dujos, kurios taip pat turi įtakos normalaus sistemos darbo sutrikdymui ir energijos sąnaudų padidėjimui.

Todėl cheminė analizė yra greitas būdas užfiksuoti potencialias grėsmes dar prieš joms sutrikdant sistemos darbą. Tai prailgina sistemos veikimo laikotarpį bei apsaugo nuo išlaidų, kurios gali kilti atsiradus rimties gedimams sistemoje.

KOKYBIŠKOS KONSULTACIJOS, ŠIUOLAIKIŠKI BEI EFEKTYVŪS ŠALDYMO IR KONDICIONAVIMO SPRENDIMAI